A belső ellenőrzés és a céges folyamatok hatékonysága: Hogyan segít a belső kontrollrendszer a hatékony működés kialakításában?

Ellenőrzés minőségértékelése

Ellenőrzés minőségértékelése

A vállalkozások számára rendkívül fontos a hatékony és biztonságos működés. A belső ellenőrzés és a belső kontrollrendszer alkalmazása ehhez nélkülözhetetlen eszközöket kínál. A www.belsokontrollrendszer.hu weboldal segítségével megismerhetjük, hogyan működik a belső ellenőrzéssel kapcsolatos rendszer.
A belső ellenőrzés egy olyan folyamat, amely a cégek belső működésének hatékonyságát és biztonságát ellenőrzi. Ez a folyamat magában foglalja a belső kontrollrendszer kialakítását, a rendszeres ellenőrzéseket, valamint az esetleges hiányosságok azonosítását és kezelését.
A www.belsokontrollrendszer.hu weboldalon rengeteg hasznos információt találhatunk a belső ellenőrzéssel kapcsolatban. Megtudhatjuk, hogyan hatékonyan használhatjuk ezt a rendszert a vállalkozásunkban, hogyan alakítsuk ki és tartsuk karban a belső kontrollrendszerünket. Emellett sok háttérinformációval és esettanulmánnyal is találkozhatunk, amelyek segítenek a megértésben és a gyakorlati alkalmazásban is.
A belső ellenőrzés és a belső kontrollrendszer együttes alkalmazása képes felrázni a vállalkozásunk hatékonyságát és biztonságát. Elkerülhetjük a felesleges hibákat és veszteségeket, és fejleszthetjük a folyamatokat a vállalkozásunkban. Látogasson el a www.belsokontrollrendszer.hu weboldalra, és kezdje el az eredményeket hozó belső ellenőrzés alkalmazását!

Módosultak a belső kontrollrendszer irányelvei.

belső kontrollrendszer

belső kontrollrendszer

Az Európai Bizottság 2003. évi elvárásait részben félreértelmezve kialakított „Államháztartási belső pénzügyi ellenőrzési rendszer” kategória „Államháztartási kontrollra” módosult, és a jogszabályi rendelkezésekbe beépítésre kerültek a belső kontrollrendszer nemzetközileg elfogadott irányelveinek megfelelő elemek. Bár a  FEUVE mint rövidítés megmaradt. További változás 2009. január 1-étől, hogy annak meghatározása a „folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés” lett, szemben a korábbi „folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés”-sel. Vagyis, ettől az időponttól már nem kizárólag vezetői, hanem attól tágabban értelmezett, a szervezet minden tagjára vonatkozó ellenőrzési (tágabb értelemben kontroll) kötelezettséget jelent. Ez továbbra sem segítette érdemben elhatárolni a belső kontroll és belső ellenőrzés fogalmát, inkább azok egymás közötti átfedését növelte. A belső ellenőrzés és a belső kontrollrendszer jelenlegi szabályairól további információkat talál a belsokontrollrendszer.hu weboldalon!

A belső kontrollrendszer minőségértékelési eljárásának kialakítása.

belső kontrollrendszer

belső kontrollrendszer

Ezt az uniós és a nemzetközi gyakorlatok, valamint az egyes évek tapasztalatai alapján alakította ki az ÁSZ. A 2001-ben és az azt követő években az értékelési eljárás során alkalmazott munkalapok témakörök szerinti tagolásban tartalmazták a pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzés területeit átfogó eldöntendő kérdéseket. A hét terület: az intézmény szabályozottság, a Kincstár munkafolyamatba épített ellenőrzési funkciója, a függetlenített belső ellenőrzés működése, a számviteli tevékenység szabályozottsága, a számviteli, tevékenység informatikai támogatottsága, az informatikai környezet szabályozottsága, az informatikai rendszer működése. Az eldöntendő kérdésekre adott válaszok alapján a feldolgozást támogató rendszer területenként és (a területeket reprezentáló munkalapokat eltérő súllyal) összesítve is értékelte a kockázatot. A belső kontrollrendszer kialakításához keresse a szakembert a belsokontrollrendszer.hu weboldalon!