A székhelyszolgáltatás meghatározása

székhelyszolgáltatás

székhelyszolgáltatás

Azt minden cégvezető tudja, hogy a cég székhelye a cég bejegyzett irodája. A cég alapító iratában bejegyzett iroda a cég levelezési címe, az a hely, ahol a cég üzleti és hivatalos iratainak átvétele, érkeztetése, őrzése, rendelkezésre tartása, valamint ahol a külön jogszabályban meghatározott, a székhellyel összefüggő kötelezettségek teljesítése történik. A cégnek a székhelyét cégtáblával kell megjelölnie. A cég létesítő okirata úgy is rendelkezhet, hogy a cég székhelye egyben a központi ügyintézés (döntéshozatal) helye. Amennyiben a cég székhelye nem azonos a központi ügyintézés helyével, a központi ügyintézés helyét a létesítő okiratában és a cégjegyzékben fel kell tüntetni. A cégeljárás szempontjából székhelynek minősül a külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, a külföldiek közvetlen kereskedelmi képviselete, valamint az európai gazdasági egyesülés telephelye is. Ha nincs olyan tevékenység, ahol megfelelő székhelyszolgáltatás nyújtható, ajánlott a székhelyszolgáltatás Budapest tevékenységét igénybe venni! További részletek a topcegalapitas.hu weboldalon!