Bringa-weekend-hu

Versenykiírás


Verseny neve:
I love Balaton MTB Maraton

Pálya és versenyinformáció: 
Vargha Tamás
tamas@ilovebalaton.hu
+36 30 943 4151

Kovács Adrienn
adrienn@ilovebalaton.hu
+36 30 656 3831

Időpont, helyszín:
Időpont: 2015.07.12.
Rajt/Cél: Balatonföldvár, Gábor Áron utcai sportpálya

Táv, útvonal:

Rövidtáv: 25 km
Középtáv: 53 km
Hosszú táv: 78 km

Rajt időpontja:

Hosszú táv: 11:05
Középtáv: 11:05
Rövidtáv: 11:15

Korosztályok

A versenyzőt az 1. táblázatában meghatározottak szerint soroljuk korosztályokba. A korosztályt a születési év határozza meg.

Korcsoport

Életkor

U15 fiú/lány

13-14 évesek

U17 fiú/lány

15-16 évesek

U19 fiú/lány

17-18 évesek

Felnőtt férfi/nő

19-29 évesek

Master1 férfi/nő

30-39 évesek

Master2 férfi/nő

40-49 évesek

Master3 férfi/nő

50 év felettiek

 

A fenti korosztályok az alábbiak szerint indulhatnak a távokon:

Rövidtáv kategóriák:

 • Fiú U15: 2001-2002 között születettek

 • Fiú U17: 1999-2000 között születettek

 • Fiú U19: 1997-1998 között születettek

 • Férfi FELNŐTT: 1986-1996 között születettek

 • Férfi MASTER1: 1976-1985 között születettek

 • Férfi MASTER2: 1966-1975 között születettek

 • Férfi MASTER3: 1956-1965-között születettek

 • Férfi MASTER4: 1955-ben vagy korábban születettek

 • Lány U15: 2001-2002 között születettek

 • Lány U17: 1999-2000 között születettek

 • Lány U19: 1997-1998 között születettek

 • Női FELNŐTT: 1986-1996 között születettek

 • Női MASTER1: 1976-1985 között születettek

 • Női MASTER2: 1966-1975 között születettek

 • Női MASTER3: 1956-1965 között születettek

 • Női MASTER4: 1955-ben vagy korábbanszületettek

Középtáv kategóriák:

 • Fiú U19: 1997-1998 között születettek

 • Férfi FELNŐTT: 1986-1996 között születettek

 • Férfi MASTER1: 1976-1985 között születettek

 • Férfi MASTER2: 1966-1975 között születettek

 • Férfi MASTER3: 1965-ben vagy korábban születettek

 • Lány U19: 1997-1998 között születettek

 • Női FELNŐTT: 1986-1996 között

 • Női MASTER1: 1976-1985 között születettek

 • Női MASTER2: 1975-ben vagy korábban születettek

Hosszú táv kategóriák:

 • Férfi FELNŐTT: 1986-96 között születettek

 • Férfi MASTER1: 1976-1985 között születettek

 • Férfi MASTER2: 1975-ben vagy korábban születettek

 

Hivatalos versenyzési feltételek:

A nevezési lap kitöltésével és aláírásával, illetve az online regisztrációval minden induló elfogadja a szervezők Általános Részvételi Szabályzatát, és betartja a benne foglaltakat. Ezzel a versenyzők elismerik, hogy saját felelősségre indulnak a versenyen, és egészségi állapotuk megfelel a versenyen való részvétel feltételének. 

 

Időrend:

Dátum Időpont Esemény
2015.07.11. 16:00 – 20:00 Rajtcsomag felvétel, helyszíni nevezés
2015.07.12. 07:00 – 09:30 Rajtcsomag felvétel, helyszíni nevezés
2015.07.12. 09:00 Ünnepélyes megnyitó, technika eligazítás
2015.07.12. 11:05 Hosszú táv rajt
2015.07.12. 11:05 Középtáv rajt
2015.07.12. 11:15 Rövid táv rajt
2015.07.12. 12:00 Gyermek verseny
2015.07.12. 14:30 - Rövidtáv eredményhirdetés
2015.07.12. 17:00 - Hosszú és középtáv eredményhirdetés

 

 

 Időmérés:
 Az időmérés UHF alapú chip-pel történik. A chip-ért külön letéti díjat nem kérünk. 

 Óvási eljárás: Az MMTBSzSz 2015-ös hivatalos versenyszabályzat ide vonatkozó pontjai alapján kerülnek meghatározásra. 

 Orvosi ellátás:
 A versenyt a Fit-Med Kft. biztosítja a verseny ideje alatt 2 db esetkocsival és 1 db ambulanciával.

 A verseny helyszínének megközelítése tömegközlekedéssel:

 Budapestről
 Déli pályaudvar (MÁV): aktuális napi menetrend
 Népliget (Volán): aktuális napi menetrend

 Ha autóval érkezel: (adatok feltőltése folyamatos)

 

 Kiegészítő tudnivalók:

 • Minden résztvevő a saját felelősségére indul a versenyen! Az előforduló balesetekből eredő károkért a szervezők, rendezők felelősséget nem vállalnak!

 • A verseny a Magyar Kerékpár Szövetség MMTBSzSz szabályai szerint kerül megrendezésre!

 

Általános szabályok:

A Versenyszabályzatban nem tárgyalt esetekben az óvási bizottság dönt.

A Versenyszabályzat célja

 • Sportszerű légkört teremteni a versenyen.
 • Gondoskodni a versenyzők biztonságáról, védelméről és a versenyek színvonalának folyamatos emeléséről.
 • A hangsúlyt a versenyzők képességére, teljesítményére helyezni versenyzési szabadságuk túlzott mértékű korlátozása nélkül.
 • Meghatározni a versenyek technikai valamint személyi feltételeit és érvényesíteni ezeket.
 • Szabályozni a szervezők és versenybírók tevékenységét.
 • Megbüntetni azokat, akik a Versenyszabályzatban foglaltakat megszegik.

Eredmények, eredménylista

 • A verseny eredményeit az eredménylista rögzíti.
 • A hivatalos eredménylistát az informatikai stáb készíti el és azt az adott futam eredményhirdetésének megkezdése előtt kifüggeszti a hirdetőtáblára.
 • A hivatalos eredménylista tartalmazza az adott futamon elindult versenyzők
  • névsorát elért helyezésük szerinti sorrendben,
  • rajtszámát,
  • nemét,
  • korosztályát,
  • születési évszámát,
  • sportegyesülete nevének legalább 12 karakteres rövidítését – amennyiben rendelkezik versenyengedéllyel; regisztrált vagy szabadidős versenyzők esetén erre utaló bejegyzést,
  • elért időeredményét (a kizárt versenyző időeredményét is, ha a versenypályán végigment).
  • Az informatikai stáb a vezető versenybíró által jóváhagyott hivatalos eredménylistát legkésőbb az eredményhirdetést követő két órán belül felteszi az ILB Mozgalom Kft. honlapjára.

Díjazás

 • A versenyzők díjazása a szervezőbizottság feladata.
 • A versenyzőket a különböző futamokon a versenykiírásban meghatározott díjazásban részesítjük.

Óvási eljárás

 • Óvni a Versenyszabályzatban foglaltak megsértése miatt lehet.
 • Óvást a versenyző vagy képviselője nyújthat be.
 • Óvást az óvást benyújtó vagy az óvásban érintett versenyző célbaérkezése, vagy az óvás tárgyát képező hivatalos közlemény kihirdetése, vagy az óvásra okot adó körülmény méltányolható tudomásra jutása után legkésőbb 30 perccel lehet benyújtani.
 • Az óvási díj összegét az ILB Mozgalom Kft. határozza meg.
 • Az óvást írásban kell benyújtani a nevezési sátorban, vagy közvetlenül az óvási bizottság valamely tagjának az óvási díjjal együtt.
 • Az óvásnak tartalmaznia kell
  • azt a szabályt, amit megszegtek,
  • az eset helyét,
  • az eset időpontját,
  • az esetnél érintett személyek nevét vagy rajtszámát,
  • a tanúk nevét vagy rajtszámát,
  • a tények leírását, ha szükséges, rajzzal szemléltetve,
  • az egyéb bizonyítékokat.
  • Az óvás benyújtása után az óvási bizottság vezetője összehívja a bizottság tagjait, hogy megismerjék az óvással kapcsolatos bizonyítékokat.
  • Valamennyi, az óvásban érintett személy és megnevezett tanú számára lehetővé kell tenni, hogy tanúskodhassanak az óvási bizottság tanácskozásának helyszínén és idejében. Ha közülük valaki nem tud jelen lenni, akkor tanúvallomását még az óvási bizottság ülése előtt, írásban benyújthatja.
  • Az óvási bizottságnak azon tagja nem vehet részt az óvási eljárásban
   • aki, vagy akinek a hozzátartozója az óvási eseményben érintett,
   • aki, vagy akinek a hozzátartozója ugyanannak a sportegyesületnek tagja, mint az óvásban érintett egyik fél,
   • akinek az óvás elfogadásához vagy elutasításához érdeke fűződik,
   • akitől egyébként az ügy elfogulatlan elbírálása nem várható el.
   • Ha az óvási bizottság valamely tagját a fentiek alapján ki kell vonni az eljárásból, akkor helyette új tagot kell kinevezni a bizottságba.

Részvételi jogosultság

 • Versenyen csak az a versenyző indulhat, aki arra benevezett, magát regisztráltatta és rendelkezik a regisztrációnál megkapott rajtszámmal.

Kerékpározás

 • A versenyző a kerékpárpályán csak saját erejéből és csak saját rajtszámával ellátott kerékpárjával együtt haladhat előre.
 • A versenyző – egyéb jelölés vagy utasítás hiányában – köteles az úttest menetirány szerinti jobb oldalán illetve a jobb oldali legszélső sávban haladni.
 • A versenyző az úttest felezővonalát, ennek hiányában az úttest középvonalát az előzés és a megfordulás, valamint a veszélyhelyzetek elkerülésének eseteit kivéve nem lépheti át – kivéve, ha a vezető versenybíró másként rendelkezett, és ezt a tájékoztatón bejelentették.
 • A versenyző csak oly módon haladhat akár egyedül, akár más versenyző mellett, ha közben a többi versenyző számára a szabályos előzés lehetőségét biztosítja.
 • A versenyző a kerékpározásra nem vihet magával üvegből vagy kerámiából készült tároló edényeket, ilyenekből frissítést nem végezhet.

Kerékpáros felszerelés

 • A versenyzőnek kerékpározás során eredeti állapotú, ép kerékpáros fejvédőt kell viselnie.
 • Nem rendeltetésszerű a fejvédő becsatolása, amennyiben azt kicsatolás nélkül is le lehet venni.
 • A kerékpáros fejvédő teljes felső részének kemény műanyagból készült külső borítással kell rendelkeznie és szabványosító, vagy bevizsgáló intézet által hivatalosan jóváhagyottnak kell lennie.
 • A versenyzőnek fel kell rögzítenie kerékpárja kormányára az eredeti állapotú, a szervezőktől az adott futamra kiadott saját rajtszámát úgy, hogy a rajtszám teljes felülete látható legyen.

Kerékpár

 • A kerékpárnak kizárólag emberi erőforrással hajthatónak kell lennie.
 • A kerékpárnak a versenybírók által biztonságosnak ítélt műszaki állapotúnak kell lennie.
 • A kerékpárnak és tartozékainak olyannak kell lenniük, hogy azok balesetet ne okozhassanak és a baleseti kockázatot ne növeljék.

Célbaérkezés

 • A versenyző hivatalosan akkor ér célba, amikor törzsének valamely része – kivéve a vállat és a csípőt – eléri a célvonal elején átmenő függőleges síkot.
 • A célvonal elejét a befutás irányából kell értelmezni.
 • A célbaérkezés sorrendjét a célbíró dönti el.
 • Holtversenyt a célbíró abban az esetben ítélhet, ha a versenyzők között a célbaérkezéskor olyan kicsi a különbség, hogy a köztük levő sorrend kétséget kizáróan nem állapítható meg.

Versenyző kötelezettségei:

 • A versenyző köteles mindenkor a Versenyszabályzat előírásait – és különösen az e fejezetben foglaltakat – maradéktalanul betartani.
 • A versenyző köteles
  • a tisztességes játék (fair play) elvei szerint felkészülni és versenyezni,
  • versenyzőtársaival, a szervezőkkel, a versenybírókkal és a nézőkkel tisztelettudóan viselkedni,
  • saját felszerelésének szabályosságáról és biztonságosságáról gondoskodni,
  • a verseny ideje alatt az időmérésre szolgáló, saját részre kiadott, egyedi azonosító berendezést a bokáján – vagy a versenykiírásban megjelölt egyéb helyen – viselni,
  • a versenybírók utasításait követni,
  • a szervezőbizottság által kijelölt versenypályán végigmenni,
  • a verseny feladását a hozzá legközelebbi versenybírónak jelenteni, rajtszámát haladéktalanul leadni, és a versenypályát azonnal elhagyni,
  • A versenyzőnek tilos
   • balesetveszélyt vagy balesetet előidézni,
   • más testi épségét vagy egészségi állapotát veszélyeztetni,
   • a többi versenyző haladását és versenyzését akadályozni,
   • meg nem engedett segítséget igénybe venni, úgymint
    • bármely – nem versenyző – személytől iramdiktálást,
    • frissítő segítséget bármely személytől, bármely módon, kivéve a frissítőállomások területén a minden versenyző számára egyöntetűen biztosított feltételeket,
    • Tilos a versenypálya bármely pontján bármely módon a versenyzőt kísérni.

Egészségügyi követelmények:

 • A versenyző felelős azért, hogy edzettségi állapota alkalmassá tegye a versenyzésre.

A versenybíró felszólíthatja a versenyzőt a verseny feladására, ha annak egészségi vagy fizikai állapota ezt indokolttá teszi. A versenyzőnek ebben az esetben fel kell adnia a versenyt és a rajtszámát le kell adnia.

 

Adatvédelem:

1.  Résztvevő a regisztráció elküldésével és/vagy a rajtszám átvételével hozzájárul, ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatokat a szervező ilovebalaton.hu Kft. (1133 Budapest, Hegedűs Gyula utca 93.) és az általa megbízott adatfeldolgozók az események lebonyolítása, és a Résztvevők tájékoztatása céljából kezeljék.

2. Az adatkezelés jogalapja a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Adatvédelmi törvény) 3. § (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása, továbbá Adatvédelmi törvény) 3. § (6) bekezdése.

3. Szervező ezúton tájékoztatja Résztvevőt, hogy a regisztráció elküldése, illetve rajtszám átvételével kapcsolatosan átadott személyes adataik kezeléséhez a hozzájárulását vélelmezi. A személyes adatok szolgáltatása minden esetben önkéntes és a Résztvevő bármikor indokolás nélkül jogosult a közreműködést, illetőleg az adatszolgáltatást megtagadni, hozzájárulását pedig visszavonni. Amennyiben a Résztvevő a személyes adatait nem szolgáltatja, illetve a hozzájárulását visszavonja és emiatt a Szervező nem képes a jelen szabályzatban foglalt kötelezettségei teljesítésére, úgy ez a Résztvevő jelentkezésének, rendezvényen történő részvételének, sorsoláson való részvételének érvénytelenségével jár.

4. A Résztvevő által megadott személyes adatok esetében az adatok kezelésének célja:

•  a Résztvevő azonosítása;

•  a túrán / versenyen / eseményen való részvétel biztosítása;

•  sorsolás lebonyolítása és a nyeremény átadása, ideértve a nyereményjuttatás adózási vonzatait is;

•  túráról / eseményről, sorsolásról, nyereményátadásról való média-beszámoló keretében hang- és képanyag készítése;

•  panaszkezelés

•  Résztvevő tájékoztatása a Szervező tevékenységéről, információk átadása.

 

5. Szervező a birtokába jutott személyes adatokat szigorúan bizalmasan kezeli, azokat harmadik fél tudomására a Résztvevő hozzájárulása nélkül nem hozza, és az adatkezelési cél megszűnését követően törli, egyéb, törvényben vagy jelen szabályzatban meg nem határozott egyéb célra nem használja fel azokat.

6. Szervező biztosítja, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

7.  A Résztvevő tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti továbbá személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését, valamint az Adatvédelmi törvényben rögzített feltételek fennállta esetén tiltakozhat adatainak kezelése ellen.

8. A Résztvevő kérelmére a Szervező tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A kérelem előterjeszthető e-mailen vagy postai úton a Szervező elérhetőség rovatban megadott postacímen. A Szervező a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a kért tájékoztatást, a kérelem előterjesztésével azonos módon.

9. A Résztvevő kérheti, hogy a Szervező a valóságnak meg nem felelő személyes adatait helyesbítse, illetve módosítsa. Ilyen tárgyú kérelmet e-mailen vagy postai úton lehet előterjeszteni. A Résztvevő saját, a regisztráció alkalmával megadott személyes adatainak törlését a Szervező elérhetőség rovatban megadott postai címén kezdeményezheti. A Szervező a törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat, kivéve, ha azok kezelését jogszabály írja elő. Törlés esetén az adatok nem állíthatóak helyre.

10. Amennyiben a Résztvevő személyes adatai jogellenes kezelését tapasztalja, úgy az Adatvédelmi törvény 16/A. §-a alapján lehetősége van ez ellen tiltakozni. Tiltakozását postai úton tudja eljuttatni a Szervezőhöz. A Szervező valamennyi ilyen tartalmú kérelmet, bejelentést annak beérkezésétől számított 15 napon belül kivizsgál és a vizsgálat eredményéről a Résztvevőt írásban vagy postai cím megadásának hiányában a bejelentés benyújtásával azonos módon tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, a Szervező az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította.

11. Amennyiben az érintett Résztvevő a Szervező által a vizsgálat lezártát követően meghozott döntésével nem ért egyet, úgy a döntés közlését követő 30 napon belül az Adatvédelmi törvény rendelkezései alapján bírósághoz fordulhat. A Résztvevő jogérvényesítési lehetőségeit az Adatvédelmi törvény, valamint a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti az Adatvédelmi Biztos (dr. Jóri András – Adatvédelmi Biztos Hivatala, 1051 Budapest, Nádor utca 22.; Levelezési cím: 1387 Budapest, Pf. 40.) segítségét is.

12. A Szervező olyan biztonsági intézkedéseket és eszközöket alkalmaz (mint például tűzfalakat), melyek megakadályozzák az általa kezelt adatok elvesztését, az azokkal történő visszaélést vagy azok megváltoztatását.

 

A szervezők fenntartják a mindenkori és mindenre kiterjedő változás jogát!

 

Bringa Weekend 2015 eredménylista

2015. július 13. 14:41 - I love Balaton
Bringa Weekend 2015 eredménylista

A 2015-ös Bringa Weekend eredménylisája


Balatoni kerékpárút a nagy klasszikus

2015. június 24. 10:45 - Mozgásvilág
Balatoni kerékpárút a nagy klasszikus

Mutatunk egy nagyon klassz balatoni kerékpárút térképet!


Édesség büntetlenül!

2015. május 10. 10:40 - I love Balaton
Édesség büntetlenül!

Edd ezt fagyi helyett bűntudat és plusz kilók nélkül!


A 200 éves felújított pince teraszán várja vendégeit a Veszprémi Pince

Kézműves borkészítés a Veszprémi Pincében, Kötcse településen


Segítünk melyik távot válaszd!

2015. május 4. 15:28 - I love Balaton
Segítünk melyik távot válaszd!

Mire számíthatsz a versenyen!?


Gyors kisokosunk!

2015. május 4. 15:18 - I love Balaton
Gyors kisokosunk!

Mi legyen és mi ne a kerékpárodon